Čo je a čo Vám poskytuje klientska zóna?

 • Prehľad naplánovaných vyšetrení

  Prehľad Vašich programov CZS

  Informácie o Vašich lekároch

  Prehľad stavu Vášho účtu

  Možnosť úhrady poplatkov cez web

  Informácie o využití karty klienta

  Zoznam partnerov karty klienta

  Mnoho ďalších možností využitia